VÍTEJTE

origami a trojlodíVítejte na mých stránkách, je mě potěšením Vám představit svoji práci.

   Tyto stránky slouží k prezentaci, ať již pro vyznavače umění-malby nebo potencionální zákazníky, kteří by chtěli využit mých schopnosti patinéra-malíře či si pořídit něco pěkného z masivního dřeva.

               Zabývám se malbou a s ní spojenými technikami. Mojí královskou disciplínou je volná tvorba na malířské plátno, avšak okolnosti a zkušenosti mě donutili se malířsky specializovat na jakýkoli povrch. Poslední tři roky spolupracuji s televizi a divadlem, kde vytvářím kulisy či jiné artefakty pro hranou i dramatickou tvorbu.

   V neposlední řadě, ale v tuto chvíli spíše okrajově se zabývat drobnými stolařskými výrobky- soustružené misky,  designové police, solitérní stoly aj..

   Welcome to my website, it´s my pleasure to introduce my work.

These pages are used for presentation, either for art-painting lover or potential customers, who would like to use my abilities of painter or to buy something nice from solid wood.

I deal with painting and related techniques. My royal discipline is free creation on canvas, but circumstances and experience have forced me to specialize on any surface. For the last three years I have been working for television and theater where I create scenery or other artifacts for playing and dramatic creation.

Last but not least, but in this moment rather marginally I deal with joinery products – turned bowls, design shelves, solitary tables, etc ..